Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2021

08/04/2021 21:04:10 1208

Download file đính kèm

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cp ĐTXD và PTHT Viễn thông
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  như sau:
1.   Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Thứ 5).
2.   Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
3.   Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm.
4.   Điều kiện dự họp:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 07/4/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ._
5.   Các vấn đề khác:
-     Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử Công ty website http://www.qtc.vn
-     Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 28/4/2021 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3811 811                 Fax: 0235.3811 999    Email: ceo@qtc.com.vn
Ban Hành chính-Tổng hợp: Mob: 0914226357           Email: phutchc@qtc.com.vn
-     Quý Cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:
+    Thực hiện nghiêm việc phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 tại cộng đồng bằng cách rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
+    Có mặt lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/04/2021 để làm thủ tục và nhận tài liệu.
+    Xuất trình bản gốc CMND hoặc hộ chiếu (nếu có nhu cầu).
+    Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.
Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng thông báo!