Thông báo Chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông chưa lưu ký

1 năm trước 1463

Download file đính kèm

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (Mã chứng khoán QCC) ngày đăng ký cuối cùng 21/5/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 từ ngày 02/6/2020 theo các hướng dẫn dưới đây.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện : 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2020
- Thời gian thực hiện chi trả :  Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 02/6/2020
- Địa điểm chi trả cổ tức: Ban Tài chính kế toán - Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Hình thức chi trả cổ tức : Nhận tiền mặt tại Ban Tài chính Kế toán hoặc Chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng.
- Thủ tục chi trả cổ tức:
+ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.
rường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.
+ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:
Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả các chi phí liên quan đến việc chuyển  tiền qua tài khoản).
Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Ban Tài chính Kế toán - Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.
Lưu ý
Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tài chính Kế toán - C.ty CP ĐTXD và PTHT Viễn thông
iện thoại:  0235.3811347       Fax: 0235.3811999
Website: www.qtc.vn

Trân trọng thông báo,