CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.
CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. In

Tên giao dịch của công ty:      Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Mã chứng khoán: QCC
Địa chỉ trụ sở chính:                Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:                                0510.3811811                  Fax: 0510.3811999


Xem chi tiết: Tại đây