Bộ tiếp đất
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Block ngang 128 đôi (POSTEF)Cáp chôn trực tiếp kim loại

Bộ tiếp đất
Xem hình đầy đủ


Bộ tiếp đất

Dùng để tiếp đất chuẩn cho cáp nối giữa ăng ten với thiết bị thu phát vô tuyến, có tác dụng chống sét với nhiều kích cỡ thích hợp với các loại cáp và chịu được dòng 200.000 Amps. Sản phẩm được ứng dụng trong các hệ thống viba.