Cáp thả sông
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Cáp sợi quang luồn ống PKLCáp truy nhập OJFPDME

Cáp thả sông
Xem hình đầy đủ


Cáp thả sông

Mã số : LT  9/125x*C
Ứng dụng :
- Khả năng chịu các tác động cơ học cao.
- Đi ngầm dưới nước