Thiết bị tiếp đất
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Thiết bị nguồn HillsstoneThiết bị truy nhập ATLAS của Hãng ALCATEL

Thiết bị tiếp đất
Xem hình đầy đủ


Thiết bị tiếp đất

* Tản dòng sét xuống đất với cọc tiếp đất.
* Chịu được sự ăn mòn của hóa chất
* Điện trở thấp nhờ chất cải tạo đất, giảm điện trở đất.
* Van đẳng thế giúp cân bằng thế giữa các hệ thống tiếp đất. Khả năng chịu dòng 100kA dạng sóng 8/20ms.