Thiết bị chống sét
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
STAREX - VK (VKX)Thiết bị FMX2 của Hãng Alcatel

Thiết bị chống sét
Xem hình đầy đủ


Thiết bị chống sét

Thiết bị chống sét cồm có kim thu sét phát xạ sớm được chiết tạo bởi vật liệu đặc biệt không bị ăn mòn; cáp dẫn sét chống nhiễu 5 lớp với hiệu suất dẫn sét cao đồng thời không có hiện tượng phóng điện lan nhiễu ra ngoài và ngay cả với dòng sét lớn; và tiếp đất với điện trở thấp và van đẳng thế đồng thời chịu được sự ăn mòn của hoá chất.

Kim thu sét phát xạ sớm:

* Kim thu sét phát xạ sớm được chế tạo bằng các vật liệu đặc biệt không bị ăn mòn trong các điều kiện khắc nghiệt.

* Không cần nguồn nuôi.

* Bán kính bảo vệ rộng.

* Thu sét và tiêu tán xuống đất

Cáp dẫn sét chống nhiễu:

* Là loại cáp có hiệu quả dẫn sét cao.

* Không có hiện tượng phóng điện lan nhiễu ra ngoài và ngay cả với dòng sét lớn.

* Chịu được dòng sét có cường độ lớn.

* Có 5 lớp