Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Cáp thả sôngEWSD (TELEQ)

Cáp truy nhập OJFPDME
Xem hình đầy đủ


Cáp truy nhập OJFPDME

Mã số : LT  9/125x*C
Ứng dụng:
- Số cáp sử dụng trong mạng truy nhập, thích hợp với các tuyến không yêu cầu dung lượng lớn.