Đơn vị trực thuộc
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Giới thiệu Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

Địa chỉ : Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Tel: (84-510).3845845/Fax: (0510).3845657

  * Giám Đốc: 
 
   Ông Phan Phụng Tuấn

   Địa chỉ: Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam 
   Điện thoại:  (510).3811811, 0914.958444
   E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  * Kế toán trưởng:

  Bà Phạm Thị Trúc Linh

  Địa chỉ: Tam Kỳ-Quảng Nam  
  Điện thoại:  (510).3845845, 0915 58 53 57
  E-mail:
Chức năng hoạt động:
* Thi công các công trình xây lắp Bưu chính - Viễn thông, cơ, điện, điện lạnh, công trình xây lắp dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình và phát thanh truyền hình.
* Sản xuất và kinh doanh mua bán phụ kiện, vật tư xây lắp chuyên ngành Bưu chính - Viễn thông; vật tư, hàng hóa, thiết bị Bưu chính - Viễn thông, điện tử, tin học, cơ, điện, điện lạnh và các thiết bị khác.
* Sản xuất dây thuê bao, cáp thông tin dung lượng nhỏ; sản xuất các sản phẩm cấu kiện bê tông.
* Bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị Bưu chính - Viễn thông, điện tử, tin học, cơ, điện, điện lạnh và các thiết bị khác.
* Đại lý phát triển các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông.

Nhiệm vụ của xí nghiệp xây lắp và sản xuất vật liệu Viễn thông:
1. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Công ty giao và ủy quyền bằng văn bản tùy theo công việc cụ thể. Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao hàng năm.
2. Thực hiện hạch toán kế toán thống nhất trong toàn bộ Công ty; chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định; bảo toàn và phát triển vốn được giao. Khai thác và quản lý sử dụng các nguồn vốn đúng với chế độ tài chính của Nhà nước, tận dụng tối đa mọi trang thiết bị hiện có, đồng thời không ngừng nghiên cứu đề xuất đổi mới thiết bị, cải tiến công nghệ, ứng dụng kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả yêu cầu cao nhất.
3. Phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện cơ chế, quy chế, văn bản nội bộ Công ty, văn bản pháp luật của Nhà nước, ngành Bưu Chính ,Viễn thông liên quan đến hoạt động của đơn vị.
4. Nghiên cứu, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp để đề ra các giải pháp triển khai thực hiện đạt kết quả cao.
5. Chấp hành đầy đủ các quy định về báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
6. Trên cơ sở chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Công ty xây dựng hàng năm, đơn vị tiến hành xây dựng mục tiêu chất lượng cho đơn vị mình và triển khai thực hiện đạt kết quả cao.
7. Phổ biến tất cả các CBCNV trong đơn vị tuân thủ và áp dụng triệt để tài liệu ISO 9001:2008. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đề xuất cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty, đơn vị.
8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc Công ty giao.