Ban chức năng
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Giới thiệu Ban chức năng

Ban chức năng

  * Tổ trưởng Kỹ thuật :


  Ông Nguyễn Dương Nhựt

  Địa chỉ : Đường Phan Bội Châu-Tp. Tam Kỳ-Quảng Nam.
  Điện thoại: (510).3811.811, 0914.228407
  E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.* Chức năng :

- Tổ chức thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm sản phẩm, công trình, dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet.

- Tổ chức thực hiện đo kiểm trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

-  Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

-  Tham gia các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

  * Kế toán trưởng

  Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân
  Địa chỉ: KDC Bưu điện- Phường Hòa Thuận- Tp Tam kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại :  (510).3811347, 0914.228.229
  E-mail:
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
* Chức năng :

Ban Tài chính - Kế toán là Ban nghiệp vụ có chức năng nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty để triển khai tổ chức, thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán và hạch toán kinh tế ở toàn Công ty; tham gia công tác thanh quyết toán các công trình, dịch vụ theo đăng ký kinh doanh, đồng thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính của Công ty theo điều lệ kế toán hiện hành của Bộ tài chính và pháp luật Nhà nước; quan hệ với các đối tác, khách hàng để giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

  * Trưởng Ban :

  Ông  Nguyễn Tiến Minh
  Địa chỉ: Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
  Điện thoại :  (510).3811777 , 0914.136567
  E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
* Chức năng :

Ban Kế hoạch- Kinh doanh là Ban nghiệp vụ có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi nắm tình hình, dự báo tình hình kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiệp vụ thống kê, kế hoạch của Công ty; tham gia dự án đầu tư phát triển theo mục tiêu phát triển của Công ty; nghiên cứu thị trường, thực hiện công tác nhập xuất vật tư, hàng hóa, thiết bị; lập dự toán và thanh quyết toán các công trình, kinh doanh dịch vụ khác; quan hệ với các đối tác, khách hàng để giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

  * Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban :

  Ông Lưu Văn Minh Thành
  Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu-Tp. Tam Kỳ-Quảng Nam.
  Điện thoại: (510).3811811, 0914.093355
  E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


* Chức năng :

Ban Kỹ thuật- Thi công là Ban nghiệp vụ có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty để triển khai thực hiện các công trình có hàm lượng kỹ thuật cao, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc về : khoa học công nghệ, kỹ thuật thi công công trình, dịch vụ, chất lượng sản phẩm công trình, đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị, phòng chống bão lụt, sáng kiến cải tiến, quản lý thiết bị thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật của ngành của Nhà nước liên quan đến ngành nghiên sản xuất kinh doanh của Công ty, phương án an toàn lao động trong quá trình thi công; tổ chức triển khai, giám sát thi công, nghiệm thu, hoàn công, quản lý, theo dõi các tổ, đội thi công, xây lắp, theo dõi khối kượng, tiến độ thi công và các thủ tục pháp lý cần thiết khác phục vụ cho quá trình thi công.