Dịch vụ tư vấn
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ tư vấn
Tư vấn sử dựng sản phẩm PDF. In Email

     Từ nguồn thông tin của khách hàng, QTC sẽ có những phân tích và đánh giá về nhu cầu của khách hàng để qua đó cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm cùng với giải pháp và kinh nghiệm của mình nhằm đảm bảo cho dự án được thực thi thành công, mang lại hiệu quả công việc cao cho khách hàng.

     Dựa trên giải pháp cơ bản, QTC sẽ tận dụng những thiết bị mà khách hàng đang có, đồng thời xác định được các sản phẩm cần thiết để đáp ứng nhu cầu mới trong hiện tại và tương lai. Điều này sẽ đảm bảo được một cơ sở hạ tầng “hệ thống mở” nhằm kết hợp công nghệ đang sử dụng với công nghệ tiên tiến.

     Song song với giải pháp đó, QTC cũng sẽ đưa ra cho khách hàng thấy được những ưu điểm của một hệ thống mới được xây dựng trên cơ sở hạ tầng vững chắc, luôn luôn mang lại hiệu quả công việc cao cho khách hàng.

     Bằng kinh nghiêm có được, QTC sẵn sàng tư vấn và kết hợp sản phẩm của các hãng thứ ba nhằm mang lại giải pháp tốt nhất cho khách hàng. QTC luôn có những hợp tác với các tổ chức lớn để qua đó có thể xác định và hỗ trợ các giải pháp xí nghiệp từ nhỏ đến lớn. QTC đã chứng tỏ được năng lực của mình và sẵn sàng trở thành đối tác chính cho các dự án lớn bằng cách kết hợp làm việc chặt chẽ với khách hàng qua các dự án đặc biệt.