Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020 PDF. In Email

  Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 10-HD/ĐUVT ngày 15/3/2017 của Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam về việc triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam. Ngày 12/6/2017, Chi bộ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Viết Hà, Ủy viên BTV-Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Quảng Nam, cùng các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty, quần chúng ưu tú là đối tượng Đảng và 9/9 đồng chí đảng viên trong Chi bộ về dự Đại hội.

Tại đại hội đã thông qua báo cáo chính trị và các văn kiện của BCH khóa VI trình đại hội, qua đó kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017 đã lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết khóa VI nhiệm kỳ 2015-2017; đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện Nghị quyết đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội lắng nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Viết Hà-Uỷ viên BTV-Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Quảng Nam.
- Nhất trí với báo cáo chính trị của Cấp ủy Chi bộ khoá VI, đánh giá cao nỗ lực của Cấp ủy Chi bộ khoá VI đã lãnh đạo, chỉ đạo Chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đ/c đã chỉ đạo Chi bộ cần thực hiện những nội dung sau:
- Đơn vị cũng cần phải xây dựng lại quy chế phân phối thu nhập mới để gắn với năng suất lao động của CBCNV.
- Mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động SXKD như: Lắp đặt thiết bị di động băng rộng; Xây dựng dân dụng; Cử cán bộ kỹ thuật tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để nắm bắt được các công nghệ mới. Qua đó cần phát triển thêm địa bàn hoạt động để có thêm việc làm cho Công ty.
- Quản lý chặt chẽ chi phí SXKD nhất là việc quản lý vật tư tránh thất thoát; công cụ dụng cụ nhằm mang lại hiệu quả.
- Công tác triển khai thu hồi công nợ của khách hàng.
- Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển tối thiểu 02 đảng viên mới.
- Tiếp tục thự hiện cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cán bộ, đảng viên và CNV lao động luôn gương mẫu, tận lực với công việc, không ngại học hỏi để trao dồi kiến thức. Trong công việc phải năng động, đề xuất ý kiến sáng kiến hỗ trợ trong công tác kinh doanh.
- Có kế hoạch tổng kết khen thưởng hàng tháng hoặc quý cho những CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng phương hướng hoạt động; các chế độ báo cáo lên cấp trên phải kịp thời và đóng đoàn phí lên cấp trên đúng quy định.

Sau 01 buổi làm tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước chi bộ và các đảng viên, Đại hội Chi bộ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung báo cáo chính trị của đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, qua đó Nghị quyết Đại hội đã xác định được mục tiêu và các chỉ tiêu trọng tâm của Chi bộ nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đại hội đã lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để bầu vào Ban chấp hành Chi bộ khóa VII nhiệm kỳ 2017-2020, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

1. Đ/c Trần Hoài Thanh              Bí thư

2. Đ/c Lưu Văn Minh Thành        Phó Bí thư

3. Đ/c Hoàng Danh Phú              Ủy viên

Đại hội này kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn thể quần chúng và công nhân viên lao động trong Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu do Đại hội đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2017-2020.

 
Đại hội Chi đoàn Công ty QTC nhiệm kỳ 2017-2019 PDF. In Email

Hòa chung trong không khí thi đua, sôi nổi của tuổi trẻ cả nước. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam, Chi bộ Đảng và Lãnh đạo chuyên môn, ngày 03/4/2017 Chi đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ủy viên BTV-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng ; đ/c Trần Hoài Thanh-Bí thư chi bộ/ Tổng giám đốc Công ty và 16/18 đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn về dự Đại hội.

Đại hội lắng nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của:

- Đ/c: Lê Công Cường, Ủy viên BTV-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam đã phát biểu chỉ đạo và tuyên dương những thành tích tốt về Chi đoàn đã đạt được và cần cố gắng phát huy những gì đã đạt được. Đ/c cũng đã nêu ra những khó khăn trong nhiệm kỳ đến mà BCH và Đoàn viên thanh niên Chi đoàn phải trải qua, đó là: Nâng cao năng suất lao động, ổn định tư tưởng, phong trào đoàn cần phát huy và đoàn kết, Sáng kiến cải tiến kỷ thuật trong công việc. Trong nhiệm kỳ phải đăng ký 01-02 sáng kiến để góp phần vào hoàn thành kế hoạch của đơn vị, xây dựng chương trình hoạt động phong trào trong đơn vị, tham gia hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn, nhất là trong tháng Thanh niên.

- Đ/c: Trần Hoài Thanh - Bí thư Chi bộ/Tổng giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo và tuyên dương những thành tích về Chi đoàn đã đạt được, bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn những mặt tồn tại và khuyết điểm mà mỗi một đồng chí trong BCH cần phải nghiêm túc kiểm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và có biện pháp thiết thực để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm mà phương hướng của Đại hội đã đề ra.

Mong rằng Đại hội này bầu ra các đ/c trong BCH mới của nhiệm kỳ cần phải có nhiệt huyết, có phương hướng nhiệm vụ cụ thể để điều hành ĐVTN đồng thời kết hợp với Ban Lãnh đạo chuyên môn để tạo kênh thông tin và tìm kiếm việc làm và hướng cho ĐVTN luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động cũng như tinh thần làm việc, thực hiện nội quy quy định của đơn vị. Kết hợp với ĐVTN Viễn thông Quảng Nam để tạo động lực cho Đoàn cơ sở phát triển.

Trong nhiệm kỳ BCH Chi đoàn có ý kiến đề xuất với Ban Lãnh đạo chuyên môn xây dựng có 01-02 công trình, phần việc do thanh niên đảm nhận thực hiện. Mục đích để xây dựng quỹ của chi đoàn phục vụ cho các hoạt động phong trào như: Xây dựng công trình thanh niên hàng năm, phong trào đền ơn đáp nhĩa và các hoạt động khác.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của và các ý kiến tham luận, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra:

Thống nhất thông qua Báo cáo chính trị và các văn kiện do BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 trình đại hội; theo đó thống nhất thông qua các chỉ tiêu xây dựng Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại hội đã lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để bầu vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, kết quả bầu cử  như sau:

1. Đ/c Phạm Thị Trúc Linh                Bí thư

2. Đ/c Trần Cẩm Huân                      Phó Bí thư

3. Đ/c Nguyễn Viết Tuấn Khiêm        Ủy viên

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, vượt khó khăn, hăng hái nhiệt tình trong công tác, trong hoạt động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2017-2019; xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  
  


       


 
Thông báo tuyển dụng năm 2017 PDF. In Email
  Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây lắp, kinh doanh các sản phẩm chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin và xây dựng dân dụng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

1.   Nhân viên Kỹ thuật: 02 người
*    Yêu cầu:
-     Tốt nghiệp đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.
-     Có khả năng tác nghiệp, giám sát thi công, lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công và thiết kế các công trình BC-VT, Tin học, Điện, Điện tử, PT-TH...
-     Sử dụng máy tính văn phòng tốt và thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật Autocad.
-     Sẵn sàng đi công tác thường xuyên ở các tỉnh.
-     Nam, tuổi từ 24 - 30, sức khoẻ tốt, xác định làm việc lâu dài.
-     Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
-     Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực có liên quan tối thiểu 01 năm trở lên.

2.   Quyền lợi:
-     Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
-     Được hưởng thu nhập tương xứng với năng lực và đóng góp của bản thân.
-     Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức và hưởng các quy định khác theo Luật lao động Việt Nam, được mua bảo hiểm tai nạn cá nhân.
-     Được hưởng các quyền lợi từ quỹ phúc lợi của Công ty.

3.   Hồ sơ dự tuyển gồm:
-     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; Đơn xin việc (viết tay); 02 ảnh 4x6; Giấy chứng nhận sức khoẻ (mới cấp trong vòng 6 tháng); Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ liên quan.

*    Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về:
Ban Tổ chức Hành chính - Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 3811811, 0914 226 357 (gặp Anh Phú)
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/6/2017.

(Công ty chỉ thông báo và mời thi tuyển những ứng viên đạt yêu cầu. Không hoàn trả hồ sơ nếu không được tuyển dụng).

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»