Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2017 PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 09:46

Kính gửi:        - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
                          - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội       

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng  Viễn thông
Tên giao dịch: CONSTRUCTION INVESTMENT AND TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.
Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3811811                                Fax: 0235.3811999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

-     Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông
-     Mã chứng khoán                   : QCC
-     Loại chứng khoán                : Cổ phiếu phổ thông
-     Mệnh giá                                : 10.000 đồng/Cổ phiếu
-     Sàn giao dịch                        : Upcom
-     Ngày đăng ký cuối cùng      : 14/05/2018.

-     Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
+   Tỷ lệ thực hiện : 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
+   Thời gian thực hiện chi trả cổ tức : Ngày 24 tháng 5 năm 2018.
+    Địa điểm thực hiện:
.     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
.    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/05/2018. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ban Tổ chức Hành chính-Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.


Xem chi tiết: Tại đây

 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 PDF. In Email
Thứ tư, 04 Tháng 4 2018 08:37

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2017 (Thứ 5).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

3. Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Chương trình Đại hội kèm theo).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật tại website Công ty: http://www.qtc.vn. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này.

4. Cổ đông tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày 04/04/2018.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2018 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3811 811                   Fax: 0235.3811 999    Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban Tổ chức - Hành chính:        Mob: 0914 226 357     Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 do cổ đông tự trang trải.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Trân trọng thông báo,
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đong năm 2018
Biểu mẫu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông 2018
BM Phiếu ứng viên thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ 2018
BM Phiếu đề cử thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ 2018
BM Lý lịch tự khai thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ 2018
0. Quy che lam viec cua DH 2018
1. Báo cáo của HĐQT 2018
2. Báo cáo của TGĐ 2018
3. Báo cáo của BKS 2018
4. Báo cáo tóm tắt xin ý kiến biểu quyết 2018
5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch 2018
6. Tờ trình thông qua phương án PPLN và chi trả cổ tức 2017
7. Tờ trình thù lao HDQT, BKS 2018
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2018
9. Tờ trình mua cổ phiếu quỹ 2018 và 2019
10. Thông qua số lượng thành viên HDQT, BKS 2018-2023
11. Quy chế bầu cử HDQT, BKS 2018-2023
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội 2018

 
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 3 2018 01:52
 Kính gửi:  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp HCM
                   - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

                   - Ủy Ban chứng khoán nhà nước


Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng  Viễn thông
Tên giao dịch: CONSTRUCTION INVESTMENT AND TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.
Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3811811                                   Fax: 0235.3811999
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
-           Tên chứng khoán                       : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông
-           Mã chứng khoán                        : QCC
-           Loại chứng khoán                      : Cổ phiếu phổ thông
-           Mệnh giá                                   : 10.000 đồng/Cổ phiếu
-           Sàn giao dịch                            : Upcom
-           Ngày đăng ký cuối cùng  : 04/4/2018
1.         Lý do và mục đích:

-          Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2.         Nội dung cụ thể:
a.         Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

-           Tỷ lệ thực hiện:
+          Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
-           Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:  vào lúc 08h00, ngày 19/4/2018.
-           Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
-           Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ban Tổ chức Hành chính-Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.


Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN (để báo cáo);

- SGDCKHN (để báo cáo);

- Lưu HSCK.T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Hà
Xem chi tiết: Tại đây
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»