Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
Thông báo: Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 PDF. In Email
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2016 (Thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

3. Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Chương trình Đại hội kèm theo)

4. Cổ đông tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày 31/3/2016.
Cổ đông không thể đến dự Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức: Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 11 tháng 4 năm 2016 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0510.3811811                    Fax: 0510.3811999     Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban Tổ chức - Hành chính:     Mob: 0914.226.357       Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

-   Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

-   Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải./.T.M Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Viết Hà

- Thông báo và chương trình mời họp ĐHĐCĐ năm 2016
Mẫu đăng ký và ủy quyền
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2016
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2016
Báo cáo kết quả SXKD 2015 và Kế hoạch 2016
Tờ trình thông qua KQKD 2015 và kế hoạch 2016
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015
-
Tờ trình Mức thù lao H ĐQT, BKS và chọn đơn vị kiểm toán 2016
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

 
QCC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 PDF. In Email
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: CTCP Xây lắp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây lắp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
Mã chứng khoán: QCC
Mã ISIN: VN000000QCC2
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2016.
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Nội dung họp:
+ Báo cáo về tình hình hoạt động Công ty năm 2015 (bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tư năm 2015, Kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2016, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty);
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả  cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Một số nội dung khác.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/4/2016.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.

Theo vsd.vn
 
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 PDF. In Email
Kính gửi:   - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp HCM
                   - Sở giao dịch chứng khoán Hà NộiXin vui lòng xem file đính kèm
Thông báo ngày chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2016: icon Download

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»