Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ PDF. In Email

   Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông

   Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 của Công ty cổ phần  Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (Mã chứng khoán QCC) ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2016 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 13/5/2016 theo các hướng dẫn dưới đây.
- Loại chứng khoán                    : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá                                   : 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện                         : 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng          : 04/5/2016
- Thời gian thực hiện chi trả     :  Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 13/5/2016
- Địa điểm chi trả cổ tức            : Ban Tài chính kế toán - Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Hình thức chi trả cổ tức          : Bằng tiền mặt hoặc Chuyển khoản.
- Thủ tục chi trả cổ tức:

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả các chi phí liên quan đến việc chuyển  tiền qua tài khoản).

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Ban Tài chính Kế toán - Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Lưu ý:

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tài chính Kế toán - C.ty CP ĐTXD và PTHT Viễn thông

Điện thoại:  0510.3811347       Fax: 0510.3811999

Website: www.qtc.vn

Trân trọng thông báo,Xin vui lòng tải Biểu mẫu Biểu mẫu 01-2016

 
Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu Công ty PDF. In Email

-     Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc nhất trí đổi tên “Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam” thành “Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông”.

-     Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 4000364082 chuyển đổi từ số 3303070011 do Phòng đăng ký kinh doanh -Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/04/2016.

Để đảm bảo thông tin và sự chính xác trong các giao dịch, Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác về việc đổi tên Công ty và mẫu dấu mới của Công ty như sau:

1.   Kể từ ngày 25/04/2016, Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam chính thức sử dụng tên Công ty và thực hiện tất cả các giao dịch với Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác theo thông tin thay đổi dưới đây:


Chi tiết thông báo thay đổi tên và mẫu dấu: Tại đây

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2015 PDF. In Email
Kính gửi:       - Trung tâm Lưu ký Việt Nam tại Tp HCM                   

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cp Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam

Tên giao dịch: QUANGNAM POST-TELECOMS CONSTRUCTION & SERVICES CORPORATION

Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3811811                                Fax: 0510.3811999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Tp HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Xin vui lòng tải nội dung Tại đây

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»