Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông chưa Lưu ký PDF. In Email

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần  Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (Mã chứng khoán QCC) ngày đăng ký cuối cùng 14/5/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 24/5/2018 theo các hướng dẫn dưới đây.
- Loại chứng khoán                    : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá                                  : 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện                         : 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng           : 14/5/2018
- Thời gian thực hiện chi trả        :  Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/5/2018
- Địa điểm chi trả cổ tức           : Ban Tài chính kế toán - Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Hình thức chi trả cổ tức          : Nhận tiền mặt tại Ban Tài chính Kế toán hoặc Chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng.
- Thủ tục chi trả cổ tức:

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả các chi phí liên quan đến việc chuyển  tiền qua tài khoản).

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Ban Tài chính Kế toán - Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông.

Lưu ý:

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tài chính Kế toán - C.ty CP ĐTXD và PTHT Viễn thông

Điện thoại:  0235.3811347       Fax: 0235.3811999

Website: www.qtc.vn

Trân trọng thông báo,Xin vui lòng tải: Biểu mẫu

 
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu PDF. In Email

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                      - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                      - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-CN Tp HCM

I.   Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu:
1.   Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG.
2.   Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG.
3.   Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4.   Điện thoại:  0235 3811811       Fax: 0235 3811999
5.   Mã chứng khoán (nếu có)         : QCC
6.   Mệnh giá                                      : 10.000 đồng/cổ phần
7.   Vốn điều lệ                                  : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
8.   Nơi mở tài khoản: Công ty Cp Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng.
Số hiệu tài khoản: 008C510246
9.   Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
-     Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000364082 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 25/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/04/2016.
-     Ngành nghề kinh doanh chính:
+    Thi công các công trình xây lắp bưu chính- viễn thông, cơ, điện và điện lạnh, công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình về phát thanh, truyền hình. Mã số: 4290.
-     Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây lắp bưu chính- viễn thông, cơ, điện và điện lạnh, công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình về phát thanh, truyền hình, kinh doanh cơ sở hạ tầng, cấu kiện bê tông.
-     Tổng mức vốn kinh doanh (tính đến thời điểm 31/12/2017): 24.172.810.006 đồng (Hai mươi bốn tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm mười nghìn, không trăm lẻ sáu đồng)

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu:
1.   Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
2.   Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 50.000 cổ phiếu, tương ứng với 3,33% vốn điều lệ.
3.   Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Để làm cổ phiếu quỹ.4.   Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Miền Trung kiểm toán ngày 24/03/2018.
5.   Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 08/6/2018.
6.   Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
7.   Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9.   Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
-         Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
-         Địa chỉ: Tòa nhà Agribank, số 228 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
-         Điện thoại: 02363.671.666             Fax:02363.621.893
-         Website: agriseco.com.vn
-         Tài khoản thực hiện giao dịch:      008C510246CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu
CBTT Đính chính thời gian giao dịch mua lại cổ phiếu

 
QTC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 PDF. In Email

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2018, Tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Đại hội đã thông qua các nội dung theo Chương trình mà HĐQT Công ty trình Quý cổ đông.

Dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể các cổ đông của Công ty.

Năm 2017, thị trường viễn thông trong nước tiếp tục có sự đầu tư về hạ tầng của Tập đoàn VNPT và các đơn vị liên quan. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các Viễn thông tỉnh thành khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và các cơ quan ban ngành liên quan, cùng với sự năng động và quyết tâm cao của Lãnh đạo Công ty và sự nổ lực hết mình của tập thể CBCNV là một thuận lợi lớn giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về doanh thu tăng 42,83% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế giảm 13,45% so với kế hoạch và tỷ suất cổ tức tăng 10% so với kế hoạch. Hoạt động xây lắp mặc dù tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn phát triển cả lượng và chất. Doanh thu xây lắp năm 2017 tăng 50,34% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế tăng 10,35% so với năm 2016, cổ tức tăng 10% so với năm 2016.

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã tích cực tối đa cân đối nguồn tiền, đôn đốc thu nợ, nổ lực làm việc với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh kịp thời không để hoạt động của Công ty bị gián đoạn.

+ Hoạt động xây lắp Viễn thông : Ý thức được khó khăn về nguồn công việc xây lắp nên công tác tìm kiếm các công trình mới được Ban điều hành đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt và phần nào đã thu được kết quả khả quan. Trong năm qua, công tác quản lý thi công đã được kiện toàn theo hướng tập trung. Quy chế và quy trình quản lý đã được hoàn thiện. Công ty đã chuyên nghiệp hóa công tác cung cấp vật tư bằng bộ phận vật tư chuyên biệt. Bộ phận này điều phối việc cung cấp và thanh toán cho các đối tác, từ đó cải thiện khả năng cung ứng vật tư cho các công trình xây lắp.

+ Hoạt động xây lắp dân dụng : Đối với lĩnh vực này trong năm qua Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình hạ tầng cơ sở thuộc các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã được Công ty tiếp cận và thực hiện với tỷ lệ doanh thu từ lĩnh vực này chiếm hơn 30% tổng doanh thu hoạt động của Công ty, mặt dù bước đầu đầu tiếp cận và triển khai luôn gặp nhiều khó khăn như : Địa bàn thi công nằm ở các khu vực miền núi, giá thành xây lắp tương đối cao nhưng cũng đã góp phần cho Công ty học hỏi và đúc kết những kinh nghiệm trong bước đầu thực hiện đối với lĩnh vực này.

+ Hoạt động tài chính: Năm 2017, tình hình tài chính của Công ty cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Công ty đã tích cực thưc hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính và đã đem lại hiệu quả, cụ thể:

- Ban điều hành công ty chỉ đạo các Ban nghiệp vụ liên quan thường xuyên rà soát, đấy mạnh công tác thu hồi vốn đối với từng chủ đầu tư, từng khách hàng.

- Duy trì công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.

- Chủ động về vốn, dòng tiền đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh và thu xếp trả nợ cho khách hàng, nộp thuế, trả tiền thuế sử dụng đất, Bảo hiểm xã hội. Tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm thiểu chi phí tài chính, giảm dư nợ vay ngân hàng.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng và các ngân hàng thương mại để tìm kiếm nguồn tài trợ tốt đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

+ Hoạt động khác: Công tác tổ chức, nhân sự đã được Công ty hết sức chú trọng. Trong năm 2017 cơ cấu bộ máy nhân sự được kiện toàn và đi vào ổn định. Việc thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cũng đạt được hiệu quả. Áp dụng việc quản lý công việc online qua các phần miềm ứng dụng đã giúp cho công tác quản trị hệ thống nói chung và quản lý thi công xây lắp nói riêng đi vào chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh công ty trên thị trường.Với tinh thần và trách nhiệm cao, trong năm 2017, HĐQT và Ban điều hành về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, thực hiện tốt  vai trò quản lý, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức do Đại hội đồng cổ đong thường niên đề ra, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty được thực hiện theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty QTC, các cổ đông đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm cũng như tính hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty. Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thảo luận sôi nổi, đưa ra những góp ý mong muốn Công ty QTC ngày càng phát triển mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa uy tín và thương hiệu QTC trên thị trường xây lắp viễn thông và ngành xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty QTC đã thông qua lựa chọn đon vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; thông qua phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018; thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm2018, 2019; thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty QTC đã đề cử các cổ đông có đủ tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành để bầu vào thành viên Hội đòng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu để đưa công ty ngày càng phát triển với sự mong muốn và kỳ vọng của cổ đông.Ông Nguyễn Viết Hà                   - Thành viên HĐQT

Ông Trần Hoài Thanh                 - Thành viên HĐQT

Ông Lưu Văn Minh Thành           - Thành viên HĐQT

Ông Trần Như Hoàng                 - Thành viên HĐQT

Ông Lê Tấn Long                       - Thành viên HĐQTBà Nguyễn Thị Bích Ngọc           - Thành viên BKS

Bà Phạm Thị Phương Thảo        - Thành viên BKS

Bà Đoàn Thị Tố Trinh                 - Thành viên BKS

Năm 2018, HĐQT đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty: Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức; tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng và tạo thêm lợi nhuận từ các dự án thuộc 2 lĩnh vực kinh doanh chính của công ty, tiếp tục kiên trì định hướng lấy xây lắp viễn thông và xây dựng dân dụng làm nòng cốt; tiếp tục nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới trong thi công, đầu tư trang thiết bị hiện đại tại các công trình xây dựng, tạo thế và lực cho Công ty trong công tác đấu thầu và khẳng định thương thiệu QTC trên thị trường tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực để đưa vào nguồn quy hoạch những cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo và tư chất đạo đức để sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng của Công ty, cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.


1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018
2. Biên bản Đại hội cổ đông 2018
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018
4.  Biên bản bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
5. Biên bản bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
6. Biên bản bầu chức danh CT, PCT HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023
7. Lý lịch trích ngang thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»