Nội dung động
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký PDF. In Email

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần  Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (Mã chứng khoán QCC) ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 từ ngày 02/5/2019 theo các hướng dẫn dưới đây.

 
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu PDF. In Email

Tên giao dịch của công ty:      Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Mã chứng khoán: QCC
Địa chỉ trụ sở chính:                Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:                                0510.3811811                  Fax: 0510.3811999


Xem chi tiết: Tại đây
 
Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 PDF. In Email
Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 01:36

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QTC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2019 (Thứ 4).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

3. Thành phần tham dự:

-   Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2019.
-   Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của đại hội:

+    Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình hành động năm 2019
+    Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019
+    Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019
+    Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
+    Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (gồm các tài liệu liên quan, mẫu phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự) tại website Công ty: http://www.qtc.vn kể từ ngày 09/4/2019.

6. Các vấn đề khác:

-     Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính(đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
-   Để công tác chuẩn bị được chu đáo đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h ngày 23/4/2019 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG
Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3811 811                   Fax: 0235.3811 999    Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ban Hành chính-Tổng hợp:         Mob: 0914 226 357     Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!
1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
3. Mẫu đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

4. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019
6. Báo cáo của TGĐ điều hành về hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019
7. Báo cáo của Ban KS về hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch 2019
8. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019
9. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư dài hạn 2019
10. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
11. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS 2019
12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội 2019
14. Dự thảo Biên bản Đại hội 2019

LAST_UPDATED2
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»