Dịch vụ bưu điện
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ bưu điện
Dịch vụ bưu điện PDF. In Email

 Công ty QTC có các chi nhánh, cửa hàng và đại lý phát triển dịch vụ Bưu điện là nơi cung cấp các dịch vụ Bưu chính Viễn thông , phát hành báo chí truyền thông và nhiều dịch vụ mới, dịch vụ nhận gửi bưu phẩm, bưu kiện, thư, điện chuyển tiền, chuyển phát nhanh; dịch vụ điện thoại trong nước và quốc tế; từ cung cấp lẻ thẻ điện thoại, thẻ cào điện thoại di động đến tổng đại lý cung cấp các dịch vụ trên cho các khách hàng là đại lý trên toàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.