Sơ đồ tổ chức công ty QTC
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức công ty QTC PDF. In EmailHội đồng Quản trị:

                  
        Chủ tịch:                                  Phó Chủ tịch HĐQT
 Ô. Nguyễn Viết Hà                          Ô.Trần Hoài Thanh                                  
Ủy viên
HĐQT                          Ủy viên HĐQT                          Ủy viên HĐQT
  Ô.Lưu Văn Minh Thành                 Ô.Trần Như Hoàng               Ô.Châu Quang Trịnh


Ban Kiểm soát
:


                                               
           Trưởng Ban KS                                Ủy viên                                     
Ủy viên                    
           Bà.Nguyễn Thị Bích Ngọc
             Bà.Phạm Thị Phương Thảo          Ô.Nguyễn Trí Bảy                 


Ban Tổng Giám đốc điều hành
:

                  
 Tổng Giám đốc                             P.Tổng Giám đốc
     Ô.Trần Hoài Thanh             Ô. Lưu Văn Minh Thành