Những thành công bước đầu của công ty
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Giới thiệu Thành công ban đầu
Những thành công bước đầu của công ty PDF. In Email

* Thực hiện thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng đảm bảo
* Cung cấp thiết bị, hàng hoá với chất lượng cao, công nghệ hiện đại.
* Giá thành hàng hoá, dịch vụ, công trình hợp lý phải chăng.
* Các sản phẩm, thiết bị cung ứng chính hãng, luôn đầy đủ phụ tùng gốc để thay thế sữa chữa.
* Sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng  24 giờ/24 giờ và 7 ngày/ tuần bằng các hợp đồng dịch vụ riêng biệt.
* Rất nhiều hệ thống, công trình do Công ty thiết kế thi công được bảo hành vĩnh viễn.


"Vì mục tiêu khách hàng, chất lượng dịch vụ và công trình", Công ty QTC chúng tôi cam kết  :

* Đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
* Duy trì tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ.
* Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, gắn bó chặt chẽ với khách hàng.
* Sắp xếp, bố trí và sử dụng phù hợp, hiệu quả các nguồn lực hiện có của Công ty; tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo và phát hiện các nhân tố mới có trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật, điều hành tốt các hoạt động của Công ty để bố trí công việc phù hợp và phát huy tối đa năng lực của toàn bộ CNV công ty.
* Xây dựng và cải tiến môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, thống nhất, hợp tác, phát huy tính sáng tạo và tinh thần làm chủ tập thể của CNV lao động và chăm lo, thực hiện đầy đủ, tốt nhất các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động Công ty.
* Mọi hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy đinh của Pháp luật


Sự an tâm duy nhất về việc làm của Công ty này bắt nguồn từ :
CHẤT LƯỢNG - NĂNG SUẤT  VÀ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG