CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Home Business news Highlights News CBTT Nghị quyết của HĐQ
CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. PDF Print E-mail

Tên giao dịch của công ty:      Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Mã chứng khoán: QCC
Địa chỉ trụ sở chính:                Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:                                0510.3811811                  Fax: 0510.3811999


Xem chi tiết: Tại đây