Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động Đại hội Chi bộ lần th
Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020 PDF. In Email

  Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 10-HD/ĐUVT ngày 15/3/2017 của Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam về việc triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam. Ngày 12/6/2017, Chi bộ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Viết Hà, Ủy viên BTV-Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Quảng Nam, cùng các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty, quần chúng ưu tú là đối tượng Đảng và 9/9 đồng chí đảng viên trong Chi bộ về dự Đại hội.

Tại đại hội đã thông qua báo cáo chính trị và các văn kiện của BCH khóa VI trình đại hội, qua đó kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017 đã lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết khóa VI nhiệm kỳ 2015-2017; đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện Nghị quyết đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội lắng nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Viết Hà-Uỷ viên BTV-Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Quảng Nam.
- Nhất trí với báo cáo chính trị của Cấp ủy Chi bộ khoá VI, đánh giá cao nỗ lực của Cấp ủy Chi bộ khoá VI đã lãnh đạo, chỉ đạo Chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đ/c đã chỉ đạo Chi bộ cần thực hiện những nội dung sau:
- Đơn vị cũng cần phải xây dựng lại quy chế phân phối thu nhập mới để gắn với năng suất lao động của CBCNV.
- Mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động SXKD như: Lắp đặt thiết bị di động băng rộng; Xây dựng dân dụng; Cử cán bộ kỹ thuật tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để nắm bắt được các công nghệ mới. Qua đó cần phát triển thêm địa bàn hoạt động để có thêm việc làm cho Công ty.
- Quản lý chặt chẽ chi phí SXKD nhất là việc quản lý vật tư tránh thất thoát; công cụ dụng cụ nhằm mang lại hiệu quả.
- Công tác triển khai thu hồi công nợ của khách hàng.
- Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển tối thiểu 02 đảng viên mới.
- Tiếp tục thự hiện cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cán bộ, đảng viên và CNV lao động luôn gương mẫu, tận lực với công việc, không ngại học hỏi để trao dồi kiến thức. Trong công việc phải năng động, đề xuất ý kiến sáng kiến hỗ trợ trong công tác kinh doanh.
- Có kế hoạch tổng kết khen thưởng hàng tháng hoặc quý cho những CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên xây dựng phương hướng hoạt động; các chế độ báo cáo lên cấp trên phải kịp thời và đóng đoàn phí lên cấp trên đúng quy định.

Sau 01 buổi làm tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước chi bộ và các đảng viên, Đại hội Chi bộ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung báo cáo chính trị của đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, qua đó Nghị quyết Đại hội đã xác định được mục tiêu và các chỉ tiêu trọng tâm của Chi bộ nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đại hội đã lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để bầu vào Ban chấp hành Chi bộ khóa VII nhiệm kỳ 2017-2020, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

1. Đ/c Trần Hoài Thanh              Bí thư

2. Đ/c Lưu Văn Minh Thành        Phó Bí thư

3. Đ/c Hoàng Danh Phú              Ủy viên

Đại hội này kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn thể quần chúng và công nhân viên lao động trong Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu do Đại hội đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2017-2020.