Đại hội Chi đoàn Công ty QTC nhiệm kỳ 2017-2019
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động Đại hội Chi đoàn Công
Đại hội Chi đoàn Công ty QTC nhiệm kỳ 2017-2019 PDF. In Email

Hòa chung trong không khí thi đua, sôi nổi của tuổi trẻ cả nước. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam, Chi bộ Đảng và Lãnh đạo chuyên môn, ngày 03/4/2017 Chi đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ủy viên BTV-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng ; đ/c Trần Hoài Thanh-Bí thư chi bộ/ Tổng giám đốc Công ty và 16/18 đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn về dự Đại hội.

Đại hội lắng nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của:

- Đ/c: Lê Công Cường, Ủy viên BTV-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam đã phát biểu chỉ đạo và tuyên dương những thành tích tốt về Chi đoàn đã đạt được và cần cố gắng phát huy những gì đã đạt được. Đ/c cũng đã nêu ra những khó khăn trong nhiệm kỳ đến mà BCH và Đoàn viên thanh niên Chi đoàn phải trải qua, đó là: Nâng cao năng suất lao động, ổn định tư tưởng, phong trào đoàn cần phát huy và đoàn kết, Sáng kiến cải tiến kỷ thuật trong công việc. Trong nhiệm kỳ phải đăng ký 01-02 sáng kiến để góp phần vào hoàn thành kế hoạch của đơn vị, xây dựng chương trình hoạt động phong trào trong đơn vị, tham gia hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn, nhất là trong tháng Thanh niên.

- Đ/c: Trần Hoài Thanh - Bí thư Chi bộ/Tổng giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo và tuyên dương những thành tích về Chi đoàn đã đạt được, bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn những mặt tồn tại và khuyết điểm mà mỗi một đồng chí trong BCH cần phải nghiêm túc kiểm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và có biện pháp thiết thực để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm mà phương hướng của Đại hội đã đề ra.

Mong rằng Đại hội này bầu ra các đ/c trong BCH mới của nhiệm kỳ cần phải có nhiệt huyết, có phương hướng nhiệm vụ cụ thể để điều hành ĐVTN đồng thời kết hợp với Ban Lãnh đạo chuyên môn để tạo kênh thông tin và tìm kiếm việc làm và hướng cho ĐVTN luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động cũng như tinh thần làm việc, thực hiện nội quy quy định của đơn vị. Kết hợp với ĐVTN Viễn thông Quảng Nam để tạo động lực cho Đoàn cơ sở phát triển.

Trong nhiệm kỳ BCH Chi đoàn có ý kiến đề xuất với Ban Lãnh đạo chuyên môn xây dựng có 01-02 công trình, phần việc do thanh niên đảm nhận thực hiện. Mục đích để xây dựng quỹ của chi đoàn phục vụ cho các hoạt động phong trào như: Xây dựng công trình thanh niên hàng năm, phong trào đền ơn đáp nhĩa và các hoạt động khác.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của và các ý kiến tham luận, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra:

Thống nhất thông qua Báo cáo chính trị và các văn kiện do BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 trình đại hội; theo đó thống nhất thông qua các chỉ tiêu xây dựng Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại hội đã lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để bầu vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, kết quả bầu cử  như sau:

1. Đ/c Phạm Thị Trúc Linh                Bí thư

2. Đ/c Trần Cẩm Huân                      Phó Bí thư

3. Đ/c Nguyễn Viết Tuấn Khiêm        Ủy viên

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, vượt khó khăn, hăng hái nhiệt tình trong công tác, trong hoạt động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2017-2019; xây dựng phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.