Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Home Business news Highlights News Thông báo mời họp Đa
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 PDF Print E-mail

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

3. Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Chương trình Đại hội kèm theo).

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật tại website Công ty: http://www.qtc.vn. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này.

4. Cổ đông tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày 31/3/2017.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 13 tháng 4 năm 2017 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3811 811                   Fax: 0235.3811 999    Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ban Tổ chức - Hành chính:        Mob: 0914 226 357     Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. Chi trả cổ tức năm 2016:

-   Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016: ngày 31/3/2017.

-   Ngày chi trả cổ tức năm 2016: Vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/4/2017 (Thứ 5).

-   Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

7. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 do cổ đông tự trang trải./.

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại hội đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Trân trọng thông báo,
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Biểu mẫu đăng ký tham dự Đại hội cổ đông 2017
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017