Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động Đại hội Chi bộ Công ty
Đại hội Chi bộ Công ty QTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2017 PDF. In Email

Hoà trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực, ra sức phấn đấu để hoàn thành kế hoạch mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội năm 2015. Thực hiện kế hoạch số 07-KH/ĐUVT ngày 21/01/2015 của Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam về việc triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2017. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam. Ngày 03/3/2015, Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp &PTDV Bưu điện Quảng Nam tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2017.


Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Viết Hà, Ủy viên BTV-Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Quảng Nam, cùng các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đại diện Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty, quần chúng ưu tú là đối tượng Đảng và 11/11 đồng chí đảng viên trong Chi bộ về dự Đại hội.

Tại đại hội đã thông qua báo cáo chính trị và các văn kiện của BCH khóa V trình đại hội, qua đó kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2012-2015 đã lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết khóa V nhiệm kỳ 2012-2015; đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện Nghị quyết đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2017.

Sau 01 buổi làm tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước chi bộ và các đảng viên, Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp &PTDV Bưu điện Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung báo cáo chính trị của đại biểu để hoàn thiện báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, qua đó Nghị quyết Đại hội đã xác định được mục tiêu và các chỉ tiêu trọng tâm của Chi bộ nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đại hội cũng đã lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để bầu vào BCH Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2017, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tính kế thừa và phát triển;

1. Đ/c Trần Hoài Thanh                   Bí thư

2. Đ/c Lưu Văn Minh Thành           Phó Bí thư

3. Đ/c Hoàng Danh Phú                   Ủy viên

Đại hội này kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn thể quần chúng và công nhân viên lao động trong Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các mục tiêu do Đại hội đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2017.