Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Các số điện thoại hộ Xí nghiệp Xây lắp và S
Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện
Lô A6 Cụm CN Tam Đàn, H.Phú Ninh, Quảng Nam

Liên hệ
Điện thoại: (84-510).3845845
 Fax: (84-511).3845657