Văn phòng điều hành
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Giải đáp thắc mắc
Tên Chức vụ Số điện thoại Fax
Ban Lãnh Đạo Đường Phan Bội Châu-Tp Tam Kỳ-Quảng Nam (84-510).3811357 (84-510).3811999
Ban Kỹ Thuật Thi Công Đường Phan Bội Châu-Tp Tam Kỳ-Quảng Nam (84-510).3811811 (84-510).3811999
Ban Tổ Chức Hành Chính Đường Phan Bội Châu-Tp Tam Kỳ-Quảng Nam (84-510).3811811 (84-511).3811999
Ban Tài Chính Kế Toán Đường Phan Bội Châu-Tp Tam Kỳ-Quảng Nam (84-510).3811347 (84-510).3811999
Ban Kế Hoạch Kinh Doanh Đường Phan Bội Châu-Tp Tam Kỳ-Quảng Nam (84-510).3811811 (84-510).3811999
Ban Kỹ thuật đo kiểm Đường Phan Bội Châu-Tp Tam Kỳ-Quảng Nam (84-510).3811811 (84-510).3811999
Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất vật liệu Bưu điện Lô A6 Cụm CN Tam Đàn, H.Phú Ninh, Quảng Nam (84-510).3845845 (84-511).3845657