Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Hạ Tầng Viễn Thông
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Home

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi :       Quý cổ đông Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần&nb...
Read more...
More Articles...

Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020

  Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 10-HD/ĐUVT ngày 15/3/2017 của Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam về việc triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2017 ...

Read more...

Đại hội Chi đoàn Công ty QTC nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn Công ty QTC nhiệm kỳ 2017-2019

Hòa chung trong không khí thi đua, sôi nổi của tuổi trẻ cả nước. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam, Chi bộ Đảng và Lãnh đạo chuyên môn, ngày 03/4/2017 Chi đoàn Công ty C...

Read more...
More Articles...

Công đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 10/08/2017, Công đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, rút ra n...

Read more...

VNPT Quảng Nam hội nghị giải pháp SXKD năm 2017

VNPT Quảng Nam hội nghị giải pháp SXKD năm 2017

   Để tăng cường sự phối hợp giữa khối kinh doanh và kỹ thuật, tạo nền móng phát triển vững chắc cho VNPT trên địa bàn Quảng Nam, tiếp tục phát triển và giữ khách hàng, nâng cao chất lượng d...

Read more...
More Articles...
Active Images