Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ

Giới thiệu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi :  -  Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
                -  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch của ...


Xem chi tiết...

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Kính gửi :  -  Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
                -  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch của ...


Xem chi tiết...
Các bài viết khác...

Đại hội Chi bộ Công ty QTC lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội Chi bộ Công ty QTC  lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2015

     Hoà trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực, ra sức phấn đấu để hoàn thành kế hoạch mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội năm 2012.  ...

Xem chi tiết...

Đại hội chi đoàn Công ty QTC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2012

Đại hội chi đoàn Công ty QTC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2012

     Hòa chung trong không khí thi đua, sôi nổi của tuổi trẻ cả nước. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam, Chi bộ và Lãnh đạo chuyên môn, ngày 22/02/20...

Xem chi tiết...
Các bài viết khác...

Facebook, Google... sẽ bị 'quản' tại Việt Nam

Facebook, Google... sẽ bị 'quản' tại Việt Nam
   Theo Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mới ban hành, DN cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc ...
Xem chi tiết...

Gỡ khó cho doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến: Cách nào?

Gỡ khó cho doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến: Cách nào?

Theo Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hùng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến của Việt Nam đang bị đặt vào thế chân tường, hoặc chấp nhận dừng hoạt động sả...

Xem chi tiết...
Các bài viết khác...
Hình ảnh hoạt động