Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2014

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2014 Kính gửi :       - Trung tâm Lưu ký Việt Nam tại Tp HCM                   

- Sở Gi...


Xem chi tiết...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Căn cứ :

-  Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt N...


Xem chi tiết...
Các bài viết khác...

Đại hội Chi bộ Công ty QTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội Chi bộ Công ty QTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2017

Hoà trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực, ra sức phấn đấu để hoàn thành kế hoạch mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội năm 2015. Thực hiện kế hoạch số 07-KH/ĐUV...

Xem chi tiết...

Chi bộ Công ty QTC tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

Chi bộ Công ty QTC tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 13/02/2015, Chi bộ Công ty QTC đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú là Đảng viên . Đó là các quần chúng: Nguyễn Thị Hoài Nhân và Quần chúng Phạm Thị Trúc Linh, họ đều là n...

Xem chi tiết...
Các bài viết khác...

Facebook, Google... sẽ bị 'quản' tại Việt Nam

Facebook, Google... sẽ bị 'quản' tại Việt Nam
   Theo Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mới ban hành, DN cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc ...
Xem chi tiết...

Gỡ khó cho doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến: Cách nào?

Gỡ khó cho doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến: Cách nào?

Theo Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Hùng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến của Việt Nam đang bị đặt vào thế chân tường, hoặc chấp nhận dừng hoạt động sả...

Xem chi tiết...
Các bài viết khác...
Hình ảnh hoạt động